HÖSTENS FARMERS DINNER

Möt Lux duktiga farmare under en Farmers Dinner! Dessa kvällar bjuder vi in våra främsta råvaruproducenter; farmare, odlare, fiskare och jägare. Gästerna välkomnas kl.18.00 för drink och presentation av farmarna, deras råvaror och kvällens meny som naturligtvis är baserad på farmarnas råvaror. Som gäst får man under kvällen tillfälle att fråga farmarna om allt och lära sig mer om råvarorna och hur de odlas, fångas, skördas och tas om hand. Farmers Dinner ger våra gäster unika möjligheter att verkligen få vara med i vårt ”From farm to Table”-tänk och arbetssätt.

Höstens Farmers Dinner blir 27 september, 25 oktober och 14 november. Mer information kommer. Det går utmärkt att boka redan nu. Så här såg det ut sist:

Farmers Dinner den 14 juni

Meny
Macaron, anklever, rabarber
Abborre, tomat, libbsticka, vita vinbär
Fänkål, saltad grissida, basilika
Blåanka och gran
Spisgrillad gös, ål, ankägg, gulbeta
Hängmörat ullsvin, sparböna, färsk vitlök
Björksav
Fänkålsglass, fläder och sallad
675 kr
Dryckespaket finnes om man önskar. 435 kr

Till den 14 juni kommer följande farmare:
Skilleby Trädgård drivs av Frida Thörn och Martin Fellkvist tillsammans med volontärer och praktikanter från olika delar av världen.

Skilleby Trädgård är 10 hektar lerjord. Trädgården utgörs idag av 1200 m2 växthusodling och 3 hektar fältmässig grönsaksodling. På övriga trädgårdsskiften odlas olika blommande gröngödslingsgrödor samt vall och bete till trädgårdens får.
Alla grödor odlas från frö som antingen förkultiveras i växthus för att sedan planteras ut på fält eller så sker sådden direkt på fält.
Från Skilleby Trädgård kommer basilika, portlak, fänkål, tomat, sparböna, libbsticka och sallad finnas på menyn.

Blekslätten gård är noga med att följa naturens egna säsonger och har därför endast vissa produkter under vissa tider på året. De har en tät dialog med sina kunder och sätter stort värde i att ha en direkt kontakt med de kockar som tillagar deras råvaror.

Från Blekslättens gård får Lux blåanka, rabarber, granskott, vita vinbär, björksav och ullsvin till menyn.

Per och Pauline Vidlund från Ängsö Fisk levererar sin fina insjöfisk så som gös och abborre. Vi har arbetat med Ängsö Fisk sedan 2003 när vi startade Lux Stockholm.

Per började tidigt med fisket, eftersom far och farfar var fiskare blev det en naturlig del i uppväxten. Per startade sin verksamhet 1979 endast 16 år gammal. Han är 5:e generationen som bedriver yrkesfiske i Mälaren. Här jobbar även sönerna idag. Fisket bedrivs året runt. Från april – nov fiskar man med fasta redskap/bottengarn. Nov – mars är det endast nätfiske, under denna tid är det oftast is, då bedrivs fisket under isen. Ängsö Fisk är varumärkesskyddat.

Numera säljer de endast fisken i sin fiskbutik och till restauranger i Stockholm och Västerås. Per har av eget intresse alltid försökt utveckla fiskemetoder och hantering för att ingen undermålig fisk ska ta skada. Senaste åren har Per nått målet särskilt med skonsam hantering, nu uppnås 100 % överlevnad av undermålig fisk, särskilt gös som är extra känslig. Gösen som är Västmanlands landskapsfisk är den viktigaste arten i sjön därefter kommer ål, gädda, abborre, siklöja, brax samt ett antal karparter, totalt finns drygt 30 arter i Mälaren.

Per och Paulines mål är ett skonsamt kvalitetsfiske med högsta möjliga kvalitet.